Navigatie
Populair Zorgvergelijker 2025 Zorgverzekeringen Zorgverzekeraars Aanvullende zorgverzekeringen Blog Eigen risico Zorgtoeslag

Verplicht eigen risico stijgt naar 400 euro? Nee, toch niet!

Goed nieuws wat betreft het eigen risico in 2018. In eerste instantie werd bekend gemaakt dat het verplicht eigen risico in 2018 zou stijgen van €385 naar €400. Men verwacht een stijging van de zorguitgaven en het idee was om deze door te berekenen naar de burgers door dit verplichte eigen risico te verhogen. Toch is besloten dat men het eigen risico op €385 euro laat staan, net als de twee voorgaande jaren.

Zorgpremie basisverzekering stijgt voor alle burgers

De basispremie, die dus iedereen maandelijks betaalt, stijgt dit jaar flink. In 2017 steeg de premie al met €42,- en in 2018 stijgt deze nog eens met minimaal €72. Deze laatst stijging komt neer op €6,- per maand. Zorgverzekeraars maken hun definitieve premies half november bekend. Dan weten we dus precies hoeveel we maandelijks meer gaan betalen.

De reden voor de stijging van de zorgpremie in 2018 zit volgens het kabinet vier hoofdoorzaken:

  1. Zoals elk jaar: inflatie.

  2. Een financiële tegenvaller in 2016, in de begroting van verzekeraars.

  3. De financiële injectie die zorginstellingen (langdurige zorg) moet beschermen tegen faillisement.

  4. Overdracht van zaken in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de basisverzekering. Deze overheveling is in 2015 al begonnen en hier was toen een bedrag van €100,- per verzekerde voor nodig. Dit bedrag wordt over vijf verspreid. Een gedeelte hiervan wordt dus ook dit jaar doorberekend.

Veranderingen vergoedingen in basisverzekering 2018

De basisverzekering bevat vanaf 2018 ook de volgende vergoedingen:

  • 12 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie voor patiënten die leiden aan artroste aan heup- of kniegewrichten

  • Verzorging minderjarigen die nodig is ten gevolge van geneeskundige zorg. Dit viel eerst onder de jeugdwet.

  • Zittend ziekenvervoer voor oncologische patiënten die immuuntherapie ontvangen.

  • Tevens zijn nieuwe geneesmiddelen aan de basisverzekering toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan medicijnen voor de behandeling van borstkanker, darmverstopping en hepatitis C.

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij het bloed van de moeder kan worden getest om te kijken of het ongeboren kindje ernstige aandoeningen heeft. Men is er mee bezig om deze test in de basisverzekering te krijgen. Tot die tijd is er een subsidieregeling die sowieso wordt doorgezet tot begin 2019. Dan wordt bepaald of de test in het basispakket wordt vergoed. De subsidieregeling houdt in dat moeders de test voor €175,- kunnen afnemen.

Meer zorgtoeslag in 2018 voor lagere inkomens

Mensen met lagere inkomens kunnen in 2018 rekenen op meer zorgtoeslag. Deze gaat namelijk tot €131,- omhoog in een éénpersoons huishouden en tot wel €194 in meerpersoonshuishoudens. Een deel hiervan compenseert de verhoogde basispremie. Dit is wel een nadeel voor middeninkomens: mensen die nét geen zorgtoeslag ontvangen, schieten met deze regeling namelijk niets op. Dit zogenaamde grensinkomen lag in 2017 op €27.857 voor alleenstaanden en €35.116 voor meerpersoonshuishoudens. De precieze grensinkomens van 2018 worden pas later dit jaar bekend gemaakt.

Dit zijn dus de grootste wijzigingen wat betreft de zorgverzekering in 2018. Verdere informatie rondom de zorgtoeslag en zorgpremies in 2018 zult u uiteraard van ons ontvangen zodra deze bekend is gemaakt.