Navigatie
Populair Zorgvergelijker 2025 Zorgverzekeringen Zorgverzekeraars Aanvullende zorgverzekeringen Blog Eigen risico Zorgtoeslag

Basisverzekering

Voor iedereen in Nederland is het afsluiten van een basisverzekering verplicht. Er wordt door de overheid bepaalt welke zorg tot de basisverzekering behoort en zodoende is dit pakket bij iedere verzekeraar hetzelfde. Dankzij de basisverzekering ben je verzekert voor de algemene basiszorg zoals een huisarts bezoek, een bezoek aan het ziekenhuis, spoedeisende hulp en het gebruik van geneesmiddelen. Bij Aon heb je de keuze uit drie verschillende basisverzekeringen. Namelijk het plan selectief, plan natura en plan restitutie.

Met behulp van de zorgverzekeringskaart kan een volledig beeld worden gegeven van het aanbod zorgverzekeringen op dit moment in Nederland. Daarbij kun je zien wat er wel en niet onder de basisverzekering valt. Vergelijk verzekeringen met elkaar en kom zodoende tot een geschikte aanbieder die perfect aansluit op jouw wensen en behoeften.

De kosten / vergoeding van de basisverzekering hangt af van de polis. De polis valt te onderscheiden in een natura- en restitutie polis. Bij een naturapolis breng je jouw verzekering onder bij een van de aanbieders waarmee Aon een contract heeft. Je krijgt hierbij volledige vergoeding en uitstekende zorg. Bij een restitutiepolis heb je als klant zelf de keuze bij welke zorgverlener je jouw verzekeringen wilt onderbrengen. Het grote verschil zit hem hier in de vergoeding. Deze wordt ofwel via een marktconform tarief of via een wettelijk tarief uitgekeerd. Bovendien dien je voor een restitutiepolis een hogere premie te betalen.

Aanvullende verzekeringen

Wanneer je verwacht het aankomende jaar kosten te gaan maken voor zaken als tandarts, fysiotherapie of de aanschaf van een bril is het raadzaam om te kijken naar aanvullende verzekeringen. Basisverzekeringen vergoeden namelijk alleen de meest noodzakelijke zorgkosten. Dankzij de aanvullende verzekeringen kun je eenvoudig de vergoedingen aanpassen die op jou van toepassing zijn. Stel zelf je eigen zorgverzekering naar eigen wens samen. Enkele veelvoorkomende aanvullende vergoedingen zijn: Psychologische zorg, geneesmiddelen en fysiotherapie. De Aon aanvullende verzekeringen zijn verder onder te verdelen in onder andere Aon uniek jon, Aon uniek compact, Aon uniek compleet en Aon uniek comfort.

Collectieve verzekeringen

Ook werkgevers en verenigingen in Nederland hebben afspraken gemaakt met Aon. Zo kun je als werknemer kiezen uit de beste aanbiedingen omtrent het afsluiten van zorgverzekeringen. Als een van de grootste verzekeringsintermediars van Nederland maakt Aon het mogelijk om eenvoudig en binnen slechts 3 stappen een passende zorgverzekering af te sluiten bij de beste aanbieders uit Nederland. Deze zorgverzekeringen worden door Aon ondergebracht bij One Underwriting Health B.V. Het volmacht bedrijf van Aon. De zorgpolissen worden geaccepteerd namens Avéro Achmea.

Eigen risico

Tot het eigen risico behoren de zorgkosten van de basisverzekering die jezelf betaalt voordat er kosten aan je vergoedt worden. Denk hierbij aan een bezoek aan de spoedeisende hulp. Kenmerkend aan een eigen risico is dat deze alleen geldt voor de basisverzekering, je geen vergoeding ontvangt voor het eigen risico en dat iedereen vanaf 18 jaar hetzelfde wettelijk bepaalde eigen risico dient te betalen.

Ieder jaar wordt er een vast bedrag aan eigen risico bepaalt door de overheid. Dit bedrag wordt het verplichte eigen risico genoemd. Je hebt de mogelijkheid dit bedrag te verhogen met maximaal €500,-. Het voordeel hiervan is een lagere premie. Echter betekent dit wel dat je meer zorg zelf moet betalen zodra je er gebruik van maakt. Zodra je jouw eigen risico verhoogd wordt dit het vrijwillige eigen risico genoemd.

Enkele zaken waarvoor je geen eigen risico voor hoeft te betalen zijn: kraamzorg, verpleging aan huis en hulpmiddelen die in bruikleen zijn.

Eigen bijdrage

Er vindt nog wel eens verwarring plaats omtrent eigen risico en de eigen bijdrage. Zo is de eigen bijdrage ook een bedrag dat je bepaalt voor bepaalde vormen van zorg. Echter bepaalt de overheid waarvoor eigen bijdrages gelden, en hoe hoog de eigen bijdrage in iedere situatie is. De eigen bijdrage is geldig voor alle leeftijden. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk. Enkele zaken waarvoor de eigen bijdrage gelden zijn hoortoestellen, kraamzorg, kunstgebitten en bepaalde geneesmiddelen.

Service en contact

De service afdeling van Aon beschikt over een klein informatieportaal en een uitgebreide veelgestelde vragen pagina. Je hebt de mogelijkheid om per situatie naar relevante informatie te zoeken. Het is ook mogelijk om in contact te komen met een van de werknemers van Aon.  Er zijn verschillende klantenservice nummers beschikbaar die variëren per zaak. Ook is er een alarmnummer dat dag en nacht bereikbaar is bij noodgevallen. Naast het onderhouden van telefonisch contact is het mogelijk om mailcontact te onderhouden. Ook op het gebied van mailcontact kun je kiezen uit een zaak die voor jou relevant is. Bijvoorbeeld het wijzigen van een premiebetaling of een probleem vermelden. Tot slot is er ook de mogelijkheid om een van de filialen te bezoeken. Er wordt zowel een route met het openbaar vervoer als met de auto weergegeven die je naar de vestiging in kwestie brengen.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen op de website van Aon zijn:

Hoe zit het met de basisverzekering en buitenlanddekking?
Ook in het buitenland ben je verzekerd voor medische zorg. Echter kunnen de kosten van een behandeling in het buitenland hoger uitvallen dan in Nederland. De basisverzekering vergoed doorgaans de kosten tot het bedrag dat je in Nederland kwijt zou zijn voor een soortgelijke behandeling / ingreep.

Tot wanneer kan ik mijn aanvullende verzekering wijzigen?
Je kunt aanvullende verzekeringen wijzigen van medio november tot 1 februari. De ingangsdatum van een aanvullende verzekering is altijd 1 januari.

Wat is het eigen risico?
Het eigen risico is het bedrag dat je zelf dient te betalen voordat er een vergoeding van Aon uitgekeerd zal worden. Het eigen risico is een verplicht onderdeel van de basisverzekering voor iedereen vanaf 18 jaar. Het eigen risico valt te onderscheiden in het vrijwillige en verplichte eigen risico.

Wat is collectief verzekeren?
Collectief verzekeren houdt in dat werkgevers en verenigingen collectieve afspraken gemaakt hebben met Aon. Als verzekerde profiteer je hiervan in de vorm van goedkopere premies in heel je gezin. Daarnaast ontvang je in sommige gevallen extra vergoedingen.