Navigatie
Populair Zorgvergelijker 2025 Zorgverzekeringen Zorgverzekeraars Aanvullende zorgverzekeringen Blog Eigen risico Zorgtoeslag

Welke soorten ziektekostenverzekeringen zijn er?

Er zijn een aantal aanbieders die ziektekostenverzekeringen aanbieden. Dit zult u verder lezen op onze website. Er bestaan een aantal diverse verzekeringen. Hieronder vallen ook de verplichte ziektekostenverzekeringen. Iedere inwoner van Nederland is namelijk verplicht om een basisverzekering te hebben. Daarnaast hebben ze de optie om deze basisverzekering aan te vullen waardoor er meer vergoed wordt. Aanvullende pakketten kunnen enorm verschillen van elkaar doordat ze een andere dekking aanbieden. Kijk daarom altijd goed naar wat u nodig heeft.

De basis ziektekostenverzekering

Er zijn twee soorten ziektekostenverzekeringen. Als eerste is er de basis ziektekostenverzekering. Dit is een basispakket waarbij kosten voor een aantal punten in de zorg worden gedekt. Dit zijn kosten die gemaakt worden bij de huisarts, het ziekenhuis, de apotheek en de psychiater. Iedere inwoner van Nederland is verplicht om een basispakket als ziektekostenverzekering te hebben. In dit basispakket zullen wellicht dingen zitten waar u geen gebruik van maakt. Toch betaalt iedere Nederlander hieraan mee. De overheid heeft hierin een beslissing gemaakt. U zult dus een aantal aspecten in iedere basisverzekering terugvinden.

Goed om te weten: iedere verzekering heeft dezelfde dekking op het gebied van basisverzekering. Hiervoor maakt het dus niet uit waar u deze afsluit. Het grote verschil zit hem in de premie hoogte, de voorwaarden en de aanvullende zorgverzekeringen. Niet iedere ziektekosten verzekering zal namelijk dezelfde prijs aanhouden waardoor kosten kunnen verschillen.

Aanvullende verzekeringen

Naast de basis ziektekostenverzekering is er ook de aanvullende ziektekostenverzekering. Deze vorm van verzekeren kunt u zelf inschakelen bovenop uw basisverzekering. Met de aanvullende verzekering zorgt u ervoor dat u breder verzekerd bent en hierdoor zelf minder kosten hoeft te maken. Denk hierbij aan het extra verzekeren van tandartszorg, soorten therapieën, zorg in het buitenland of de orthodontist voor kinderen met een beugel. Wilt u in de toekomst een aanvullende verzekering afsluiten? Bekijk dan eerst uw basisverzekering zodat u niets dubbel verzekert.

Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Deze kan naar eigen wensen afgesloten worden. Dit kan zijn door een operatie waarna fysiotherapie nodig is, de aankoop van een bril of lenzen en kraamzorg na de geboorte van uw kind. Denkt u dat uw basisverzekering al uw ziektekosten van 2021 dekt? Dan hoeft u geen aanvullende verzekering af te sluiten.

Daarnaast kan een aanvullende verzekering bij een andere zorgverzekering afgesloten worden. Hierdoor heeft u de keuze om de beste aanvullende verzekering te kiezen. Houd er wel rekening meer dan niet iedere verzekeraar losse aanvullende ziektekosten verzekeringen aanbiedt.

Wat is de ziektekosten vergoeding per verzekering

De vergoeding per verzekering kan enorm verschillen van elkaar. Op onze website vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars. Wanneer u hierop klikt kunt u per verzekeraar een overzicht zien aan kosten die iedere verzekering in rekening brengt. Zo kunt u de beste verzekering uitkiezen die aansluit op uw wensen en eisen.

Welke bijzondere ziektekosten worden vergoed?

Vroeger was er de Algemene wet bijzondere ziektekosten. Dit was een volksverzekering waarbij hoge medische kosten gedekt werden. Dit waren onder andere kosten van de thuiszorg, opname in een verpleeghuis en verblijf in een gezinsvervangend tehuis. Deze wet is tegenwoordig vervangen door nieuwe zorgwetten. Deze wetten zorgen ervoor dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische aandoening toch verzekerd zijn. Daarnaast is dit ook van toepassing voor psychogeriatrische en somatische aandoeningen. Hierdoor kunnen behandelingen, een tolk, begeleiding, verzorging en verpleging aangeboden worden.

Wat is de eigen bijdrage aan ziektekosten?

Bij het vergelijken van ziektekosten voor 2021 moet je ook rekening houden met de eigen bijdrage. Dit wordt ook wel het eigen risico genoemd. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen het verplichte eigen risico en het vrijwillige eigen risico.

Het verplichte eigen risico

Het verplichte eigen risico staat voor 2021 vast op een bedrag van 385 euro. Dit houdt in dat u eerst 385 euro zult moeten betalen bij het gebruik van zorg. Hieronder kan het bijvoorbeeld zijn dat vervoer van ambulance, een bepaald soort fysiotherapie of tandzorg uit eigen beurs betaald zal moeten worden. Vergoedingen uit een aanvullende verzekering vallen hier uiteraard niet onder. Het gebruik van huisarts, kraamzorg, verloskundige zorg en wijkverpleging vallen ook buiten het eigen risico. Dit is besloten zodat iedereen gebruik kan maken van belangrijke zorg.

Het vrijwillig eigen risico

U kunt maandelijks besparen op een ziektekosten verzekering. Dit kan door uw eigen risico te verhogen. Door het verhogen van uw eigen risico zal de premie van uw verzekering afnemen. U kunt uw vrijwillige eigen risico in stappen van 100 euro verhogen. Hier zit een maximum bedrag van 500 euro aan vast. Hierdoor kunt u dus tot 885 euro zelf betalen. Denkt u veel gebruik te moeten maken van zorg? Dan is het wellicht niet verstandig om uw vrijwillig eigen risico te verhogen. Dit is alleen een goede optie wanneer u gezond bent en zelden gebruikt maakt van zorg.

Welke ziektekosten zijn aftrekbaar van de belasting

Er zijn een aantal aftrekbare ziektekosten in 2021. U kunt deze kosten alleen bij de belasting aftrekken wanneer deze een verband hebben met ziekte of invaliditeit. Daarnaast zijn deze ziektekosten alleen aftrekbaar in het jaar dat de kosten gemaakt zijn. De kosten waar u geen vergoeding voor krijgt, mogen afgetrokken worden van de belasting. Bewaar rekeningen zodat u ten alle tijden aan kunt tonen waar, wanneer en hoe de kosten gemaakt zijn.

Aftrekbare ziektekosten hebben ook een drempelbedrag. Dit drempelbedrag ziektekosten in 2021 kan enorm verschillen. Het verschil zit hem in het wel of niet hebben van een fiscale partner. Hierbij moet u tussen een bepaald bedrag zitten om in aanmerking te komen.

Er zijn diverse soorten ziektekosten aftrekbaar in 2021. Deze kosten kunnen deels of zelfs geheel aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte. Dit zijn onder andere:

  • Medicijnen met voorschrift van arts
  • Medische hulp
  • Uitgaven van extra gezinshulp door ziekte of invaliditeit
  • Hulpmiddelen (dit kunnen steunzolen of een kunstgebit zijn)
  • Extra kosten voor kleding en beddengoed tot 300 euro (dit kan oplopen tot 750 euro als de kosten meer dan 600 euro bedragen)
  • Uitgaven voor dieet wanneer deze medisch zijn voorgeschreven
  • Reiskosten naar een partner of inwonende kinderen in verband met ziekte (dit geldt alleen voor afstanden van minimaal 10 kilometer)

Ziektekosten bij de belastingdienst kunnen hierdoor bij de belastingaangifte aangegeven worden. Op deze manier kan het dus zijn dat kosten lager blijven.