Navigatie
Populair Zorgvergelijker 2025 Zorgverzekeringen Zorgverzekeraars Aanvullende zorgverzekeringen Blog Eigen risico Zorgtoeslag

Basisverzekering

Er zijn drie verschillende basisverzekeringen beschikbaar bij Univé, namelijk de volgende drie:

  1. Univé Zorg Select polis
  2. Univé Zorg Vrij polis
  3. Univé Zorg Geregeld polis

Er zijn een aantal onderlinge verschillen die er voor zorgen dat er dus maar liefst drie verschillende basisverzekeringen zijn. Hier beneden vindt u de verschillen tussen deze verzekeringen.

Univé Zorg Select polis

Dit is de meest simpele basisverzekering van Univé, waarbij u slechts keuze heeft uit een vooraf geselecteerd aantal ziekenhuizen en overige zorgaanbieders. Wanneer er sprake is van spoedeisende hulp, worden de kosten wel van elke zorgverlener voor 100% vergoed. Is er geen sprake van spoedeisende hulp en gaat u toch naar een zorgverlener die geen contract heeft met Besured, dan krijgt u slechts 70% van de gemaakte zorgkosten vergoed.

Univé Zorg Vrij polis

Het enige verschil tussen de Zorg Select polis en de Zorg Vrij polis is dat klanten bij de Zorg Vrij polis vrije keuze hebben voor al hun zorgverleners. Uiteraard is deze ook duurder dan de simpelere variant, echter is er verder geen onderling verschil, op de vrije keuze voor zorgaanbieders na.

Univé Zorg Geregeld polis

Bij deze basisverzekering wordt 80% van de zorgkosten gemaakt bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders vergoed, in plaats van de 100% bij het Univé Zorg Vrij pakket. Verder blijven de vergoedingen gewoon hetzelfde, wat ook niet heel onlogisch is, aangezien het een basisverzekering is en blijft natuurlijk. Ook kunnen verzekerden bij bijna alle apotheken terecht en wordt spoedeisende hulp uiteraard aangeboden in alle ziekenhuizen.

Aanvullende verzekering

Naast de drie verschillende basisverzekeringen zijn er ook drie aanvullende pakketten te kiezen bij Univé. Deze pakketten hebben een aantal vergoedingen die vaak worden gekozen en zijn daarom samengevoegd in een voordelig pakket. De drie pakketten zijn als volgt:

  1. Aanvullend Goed
  2. Aanvullend Beter
  3. Aanvullend Best

Onderstaand wordt de samenstelling van deze pakketten duidelijk uitgewerkt, zodat u precies weet waar u aan toe bent bij Univé.

Aanvullend Goed

Dit is het minst uitgebreide aanvullende pakket en dus ook het goedkoopste. Allereerst worden er maar liefst 9 behandelingen fysiotherapie vergoed, terwijl veel aanvullende verzekeringen beginnen met een vergoeding voor slechts 6 behandelingen. Daarnaast wordt er ook een vergoeding van maximaal €300 gegeven voor alternatieve geneeswijzen, zoals acupunctuur of een bezoek aan de chiropractor. Spoedeisende hulp in het buitenland zit ook bij inbegrepen bij dit pakket.

Aanvullend Beter

Dit is het middelste pakket van Univé en bevat onder andere ook fysiotheraptie en alternatieve geneeswijzen, echter met hogere vergoedingen. In dit pakket worden er namelijk 16 fysiotherapie behandelingen vergoed en is de maximale vergoeding voor alternatieve geneeswijzen €500. Daarnaast is de eigen bijdrage voor kraamzorg €125 en kunnen de verzekerden een gratis bril per drie jaar ontvangen. Ook in dit pakket zit de spoedeisende buitenlandhulp inbegrepen.

Aanvullend Best

Verzekerden die dit pakket kiezen kunnen maar liefst 22 fysiotherapie behandelingen per jaar declareren en hebben een maximum van €800 voor alternatieve geneeswijzen. Kraamzorg wordt volledig vergoed en ook met deze verzekering krijgt met één gratis bril per drie jaar. Het verschil met het Aanvullend Beter pakket zit hem in het assortiment brillen waaruit u kunt kiezen. Het assortiment voor een Aanvullend Best pakket bril is namelijk een stuk uitgebreider. Wederom wordt ook de spoedeisende hulp in het buitenland vergoed.

Losse modules

Univé biedt ook de mogelijk om losse modules te kiezen naast uw verzekering. Zo valt er bijvoorbeeld te kiezen voor 9 of 18 extra fysiotherapiebehandelingen per jaar. Daarnaast  valt er een vergoeding tot maximaal €250 of maximaal €500 af te sluiten voor kosten gemaakt bij de tandarts en ook voor alternatieve geneeswijzen. Als laatste is er een dekking voor internationale spoedeisende hulp, zowel voor in Europa als voor de gehele wereld.

Tandarts

Voor de kosten die bij de tandarts gemaakt worden zijn ook aanvullende pakketten te bestellen bij Univé. Zo zijn er drie verschillende aanvullende verzekeringen specifiek gericht op de tandarts, namelijk:
1. Tand Goed
2. Tand Beter
3. Tand Best

Tand Goed

Dit is het goedkoopste aanvullende pakket voor tandartskosten van Univé. In dit pakket wordt er maximaal €250 per jaar vergoed voor de gemaakte kosten bij de tandarts. Periodieke controles worden voor 100% vergoed, maar de overige tandartskosten worden slechts voor 80% vergoed. Orthodontie wordt niet vergoed in dit pakket. Ook wordt er tot maximaal €10.000 vergoed voor tandgerelateerde ongevallen.

Tand Beter

De periodieke controles worden wederom volledig vergoed en voor de overige kosten dient 20% betaald te worden. Het maximum aan deze kosten ligt bij dit pakket op €500, wat een verdubbeling is ten opzicht van het Tand Goed pakket. Ook bij dit pakket ontvangt u een tand ongevallenverzekering voor maximaal €10.000 per ongeval. Personen die onder de 18 jaar oud zijn, krijgen tot maximaal €1.500 vergoed voor orthodontie. Bent u boven de 18 jaar, dan wordt er slechts €500 vergoed voor orthodontie.

Tand Best

Dit is het duurste en meest uitgebreide aanvullende pakket van Univé. De vergoeding voor tandheelkundige zorg is maar liefst €1.000 per jaar waarbij de periodieke controle ook weer voor 100% vergoed wordt en de overige kosten voor 80%.  De tand ongevallen verzekering heeft net zoals bij de overige aanvullende pakketten een maximale waarde van €10.000. Orthodontie voor mensen die onder de 18 zijn heeft een maximale waarde van €2.500 en voor meerderjarigen is dit €1.500.

Premie

De premie die u maandelijks betaald bij Univé is samengesteld uit een aantal verschillende onderdelen. Allereerst is de standaard premie voor een basisverzekering voor elke zorgverzekeraar hetzelfde, aangezien dit wordt bepaald door het Ministerie voor VWS. Vervolgens worden hier kosten aan toegevoegd, aangezien Univé ook kosten maakt en deze voldoende dient te kunnen betalen. Daarnaast dient er ook winst te worden gemaakt, zoals organisaties dat vrijwel altijd doen, en ook dat ziet men terug in de maandelijkse premie. Doordat Univé drie verschillende basisverzekeringen aanbiedt, is er voor elk budget wel een verzekering mogelijk. Op deze manier blijft de zorg voor iedereen toegankelijk.

Declareren

Ongeveer 90% van alle declaraties worden door Univé direct bij de zorgverleners ingediend, waardoor u als verzekerde dus nauwelijks zelf declaraties hoeft in te dienen. Wanneer dit echter wel nodig is, zijn er drie mogelijkheden om dit te doen. Zo is het mogelijk om dit te doen via de website van Univé, waarna het maximaal zes werkdagen duurt totdat u het bedrag op u rekening ontvangt. Ook kan het via de Univé applicatie, waarmee foto's gemaakt dienen te worden van de nota om deze vervolgens zo in te sturen. Ook is het nog mogelijk om de nota's per post te versturen. In dit geval duurt het 10 werkdagen voordat u het bedrag van Univé ontvangt.

Opzeggen

Het opzeggen kan heel makkelijk via de website. Echter bent u natuurlijk wel verplicht om weer een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Vandaar dat het ook niet mogelijk is een zorgverzekering tussentijds op te zeggen, maar dat dit enkel per jaar kan. Wanneer u een zorgverzekering afsluit bij een andere zorgverzekeraar zal deze uw huidige verzekering opzeggen voor u, dan hoeft u dit dus niet zelf te doen.

Klantenservice

Er kan op verschillende manieren contact worden opgenomen met Univé om vragen te stellen, schade te melden, etc. Allereerst staat er enorm veel informatie op de website. Allerlei veelgestelde vragen worden al direct beantwoord en er zijn linkjes om mensen de juiste richting in te sturen op de website. Zo zijn er allerlei handleidingen voor gewijzigde situaties en dingen die verzekerden direct kunnen regelen via de website, maar dat wellicht niet wisten. Er zijn een aantal telefoonnummers beschikbaar, gericht op de reden waarom men belt. Dit is gedaan zodat de klant zo snel mogelijk geholpen kan worden.

Ook kan er contact worden opgenomen via een contactformulier op de website. De reactie kan dan via e-mail komen, maar bijvoorbeeld ook middels een telefoongesprek, als u dit wenst. Daarnaast kan er contact worden opgenomen via een chat op de Facebookpagina van Univé. Deze wordt bemand door werknemers die snel al uw vragen kunnen beantwoorden. Er is geen livechat aanwezig op de website, waardoor het natuurlijk erg lastig

F.A.Q.

Waar valt Univé onder?
Univé is een merk van de coöperatie VGZ. VGZ heeft overigens nog verschillende andere bekende zorgverzekeraars onder zich naast Univé.

Naar welk ziekenhuis kan ik gaan met Univé?
Dit is afhankelijk van het type polis dat u afneemt. Zo zijn er polissen waarmee u bij elk ziekenhuis terecht kunt, maar ook waarbij dit niet zomaar kan. Lees daarom dus goed welke polis u afsluit.

Waarom kiezen voor Univé?
Univé is een zeer betrouwbare speler die al zeer lang actief is in Nederland. Daarnaast krijgt de zorgverzekeraar doorgaans ook goede recensies van haar klanten.

Wat valt onder het eigen risico bij Univé?
De gemaakte kosten die gedeclareerd kunnen worden dienen eerst betaald te worden via het eigen risico. De hoogte hiervan kan zelf bepaald worden tijdens het afsluiten van een verzekering. Wel zijn er uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts.

Hoe kan ik declareren bij Univé
Het grootste gedeelte van de gemaakte kosten wordt direct ingediend bij de zorgverlener, waardoor u als klant de declaraties niet hoeft in te vullen. Dient dit toch de gebeuren, dan kan dit via de website, de applicatie of via de post.