Navigatie
Populair Zorgvergelijker 2025 Zorgverzekeringen Zorgverzekeraars Aanvullende zorgverzekeringen Blog Eigen risico Zorgtoeslag
Eigen risico zorgverzekering 2024

Eigen risico zorgverzekering 2024

Er zijn wel uitzonderingen op het verplicht eigen risico. Sommige zorgkosten worden wel direct vergoed door de zorgverzekeraar, ook al heeft u uw eigen risico nog niet verbruikt. Dit zijn:

  • kraamzorg en verloskundige zorg. Let wel goed op de eventuele eigen bijdragen voor kraamzorg & ziekenhuisbevalling zonder dat er een medische noodzaak is.
  • huisartsenbezoeken en -zorg. Let op dat bloedonderzoeken en voorgeschreven medicijnen hier niet onder vallen.
  • zorg voor minderjarigen. 
  • hulpmiddelen in bruilkeen.
  • bevolkingsonderzoeken (zoals borstkankerbevolkingsonderzoek) worden door de overheid bekostigt. Eventuele vervolgonderzoeken die hieruit voort kunnen komen, vallen wel in het eigen risico. 
  • zorg die vanuit de aanvullende tandartsverzekering wordt vergoed. Dit kunnen tandartskosten zijn, of bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen.

Wanneer u recht heeft op een schadevergoeding, kan het zijn dat uw eigen risico vergoed wordt!

Vrijwillig eigen risico zorgverzekering

Het verplicht eigen risico is het eigen risicobedrag dat vanuit de overheid als minimum wordt ingesteld. Hier komt u niet onderuit. Daarnaast is er het vrijwillig eigen risico. U kunt kiezen voor een hoger eigen risico als u minder premie wilt betalen. U kunt het verplicht eigen risico bijvoorbeeld ophogen met 100, 200, 300, 400 of 500 euro. U krijgt dan korting op de basispremie.

Let op: een vrijwillig verhoogd eigen risico is niet voor iedereen aan te raden. Verwacht u het komend jaar veel zorgkosten te maken? Dan is een verhoging van het eigen risico waarschijnlijk geen goed plan, omdat u alle kosten tot aan uw eigen risico dan zelf moet betalen (welke kunnen oplopen tot meer dan € 1000,-). Dit moet u goed voor uzelf beoordelen.

besparen op uw zorgverzekering

Meer artikelen over Zorginformatie