Navigatie

Zorgverzekering

Tot de zorgverzekering behoren de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Beide verzekeringen dragen zorg voor de consumenten omtrent mogelijke ongevallen en gebeurtenissen die zich voor kunnen doen. Beide zorgverzekeringen worden nader toegelicht.

Boven dien is Zilveren kruis de grootste collectieve verzekeraar. Zo zijn er ruim 15.000 werkgevers die ervoor gekozen hebben de collectieve zorgverzekering voor hun medewerkers af te sluiten bij Zilveren kruis. Daarnaast heeft het Zilveren kruis ook verschillende collectiviteiten met sportbonden en ledenorganisaties. Het voordeel van het hebben van een collectieve zorgverzekering is de korting die ontvangen wordt op premies en in sommige gevallen het recht op extra vergoedingen.

Basisverzekering

De basisverzekering is een verplichte verzekering wanneer je in Nederland woont, leeft of werkt. Deze verzekering wordt samengesteld door de overheid en dient door iedere zorgverzekeraar aangeboden te worden. Het aan te bieden pakket is bij iedere verzekeraar zodoende ook hetzelfde. Enkele zaken die tot de basisverzekering behoren zijn een bezoek aan de huisarts, ziekenvervoer , kraamzorg en geneesmiddelen.

Zilveren kruis heeft drie verschillende gradaties in de basisverzekeringen die aangeboden worden. Deze zijn onder te verdelen in: basis budget, basis zeker en basis exclusief. De grote verschillen in de pakketten zitten onder andere in het aanbod gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners en de hoeveelheid vergoeding die je ontvangt.

Aanvullende verzekering

Doordat niet alle zorg standaard wordt opgenomen in de basisverzekering is er de aanvullende verzekering van Zilveren kruis. Het gebruiken van de aanvullende verzekering is met name interessant wanneer je specifieke zorg nodig denkt te hebben of meer zekerheid wilt inbouwen.

Zilveren kruis heeft de beschikking over vijf verschillende aanvullende verzekeringen. Hoe meer sterren de door jouw gekozen verzekeringen hebben, hoe breder de dekking die je ontvangt. Het verschil in prijs zit hem zodoende logischerwijs ook in de hoeveelheid dekking die je wilt. Zodra je slechts één aanvullende verzekering kiest zijn de kosten vele malen lager dan wanneer je over vijf verschillende aanvullende verzekeringen bezit. Daarnaast verschilt de premie hierover per leeftijdscategorie. Zo zijn de premies ingedeeld in de volgende categorieën: 18 tot en met 29 jaar, 30 tot en met 44 jaar en 45 jaar of ouder.

Eigen risico

Zodra je 18 jaar wordt en zorg krijgt uit de basisverzekering ben je verplicht een eigen risico te betalen. Deze wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid. Dit verplichte eigen risico komt pas in werking zodra je gebruikt maakt van de zorg die toebehoort tot de basisverzekering. Het doel van het eigen risico is om iedereen bewust te maken over de zorgkosten die er vandaag de dag zijn. Daarnaast zorgt het hebben van een eigen risico voor een lagere premie. De betaling van het eigen risico loopt verder via de zorgverlener zodra hij het rechtstreeks bij Zilveren kruis declareert. Wanneer je rechtstreeks de zorg aan de zorgverlener betaalt krijg je dat bedrag middels een declaratie terug. Hier wordt echter wel het eigen risico bedrag van afgehaald, dat is namelijk je eigen inbreng.

Naast het verplichte eigen risico is er ook nog het vrijwillige eigen risico. Zo heeft iedereen die 18 jaar of ouder is de mogelijkheid om zijn eigen risico met max. €500,- te verhogen. Hoe hoger het eigen risico, hoe meer je per maand kunt besparen. De stand van je eigen risico kan continu ingezien worden in Mijn Zilveren kruis. Op de laatste pagina van het declaratieoverzicht staan de bedragen die in rekening gebracht zullen gaan worden. Je kunt middels DigiD inloggen in Mijn Zilveren kruis.

Eigen bijdrage

Naast het eigen risico heb je ook nog de eigen bijdrage. Deze is van toepassing in sommige gevallen van zorg uit de basis- en aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat je een kunstgebit of hoortoestel nodig blijkt te hebben. Deze kosten betaal je in eerste instantie zelf. Enkele andere gevallen waarvoor je een eigen bijdrage dient te betalen zijn bevallingen en kraamzorg, tandheelkunde en zittend ziekenvervoer.

Service en contact

De klantenservice van Zilveren kruis helpt je graag. Je kunt zoeken tussen veelgestelde vragen om antwoord te krijgen voordat je ook maar de klantenservice hoeft te benaderen. Daarnaast zijn er ook tal van contactmogelijkheden. Je kunt namelijk dagelijks van 8:00 tot 22:00 plaatsnemen in de chat, telefonisch contact opnemen tussen 8:00 en 21:00 of E-mailen! Ook middels social media kun je Zilveren kruis benaderen. Zo zijn ze actief op Facebook en Twitter. Je kunt er zelfs voor kiezen om WhatsApp te gebruiken om een vraag door te appen.

Tot slot is Zilveren kruis uitgerust met een community waarop je ervaringen kunt delen en mee kunt denken met anderen!

Veelgestelde vragen

Hieronder volgt een greep uit de veelgestelde vragen die zich bevinden op de website van Zilveren kruis:

Waarvoor staat 'verstrekking apotheek' in het declaratieoverzicht?
Deze term wordt gehanteerd wanneer er sprake is van privacygevoelige geneesmiddelen.

Waarom eigen risico betalen?
Iedereen van 18 jaar of ouder die zorg gebruikt die tot de basisverzekering behoort, is verplicht eigen risico te betalen.

Wanneer moet ik premie betalen?
Zilveren kruis schrijft de premie standaard af rond de 27e dag van de maand. De premie van de volgende maand wordt hiermee betaald. Wanneer de 27e valt op een feest- of weekenddag wordt de premie de eerstvolgende werkdag afgeschreven. Ook kun je kiezen uit enkele dagen naar keuze, namelijk:

  • 1e van de maand
  • 15e van de maand
  • 21e van de maand
  • 24e van de maand
  • 27e van de maand

Hoe werkt een betalingsregeling?
Je kunt een rekening in termijnen betalen middels een betalingsregeling. Dit is al mogelijk bij bedragen vanaf €50,-. Het bedrag wordt in maximaal 12 maanden betaald en is verder geheel kosteloos.