Navigatie
Populair Zorgvergelijker 2025 Zorgverzekeringen Zorgverzekeraars Aanvullende zorgverzekeringen Blog Eigen risico Zorgtoeslag

Basispakket

De basiszorgverzekering bestaat uit een pakket dat voor iedereen gelijk is. De premie die voor dit basispakket betaald wordt is ook voor iedereen hetzelfde. Oudere of zieke mensen betalen dus niet meer premie voor het basispakket, dat is niet toegestaan. Wel zullen zieke mensen of mensen die veel zorg nodig hebben meer betalen omdat zij waarschijnlijk een aanvullende verzekering afsluiten. Lees meer over aanvullende verzekeringen >>

Acceptatie basis zorgverzekering

Zorgverzekeraars zijn verplicht om u te accepteren voor een basiszorgverzekering. Daarnaast is het voor zorgverzekeraars niet toegestaan om meer geld te vragen aan mensen die meer zorgkosten hebben. Wel worden zorgverzekeraars voor dit type klanten gecompenseerd door de overheid.

Inhoud basisverzekering 2025

Welke zorgkosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar in 2025? In de basis zorgverzekering worden de volgende kosten vergoed:

 • vervoer per ambulance;
 • verloskundige hulp en kraamzorg;
 • logopedie en ergotherapie;
 • maximaal drie IVF-behandelingen;
 • maximaal drie uren t.b.v. dieetadvies;
 • ziekenhuisopname;
 • huisartsenbezoek;
 • specialistische ziekenhuiszorg;
 • stoppen met roken programma;
 • zittend vervoer;
 • logeerkosten bij behandeling ver van huis;
 • zorg specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten.

Let op: fysiotherapie voor chronische aandoeningen worden niet meer vergoed vanuit het basispakket.

Hoewel iedere basiszorgverzekering dezelfde ziektekosten vergoedt, is niet iedere verzekering hetzelfde. Zo is de vrije zorgkeuze bij sommige verzekeraars bijvoorbeeld beperkt. Wilt u weten welke verzekeraar het beste bij u past, dan kunt u het beste zorgverzekeringen vergelijken.