Navigatie
Populair Zorgvergelijker 2025 Zorgverzekeringen Zorgverzekeraars Aanvullende zorgverzekeringen Blog Eigen risico Zorgtoeslag
Dit moet je weten als je recht hebt op een schadevergoeding

Wanneer heb je recht op een schadevergoeding?

Wanneer je schade oploopt waarvoor iemand anders aansprakelijk is, is dit erg vervelend. Echter, is het mogelijk dat je recht hebt op een schadevergoeding. Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding moet je voldoen aan verschillende eisen. Om recht te hebben hierop, moet je voldoen aan de volgende eisen: 

 • Er wordt gesproken van een onrechtmatige daad: handelen of niet handelen met schade voor iemand anders tot gevolg;
 • De onrechtmatige daad kan toegerekend worden aan de schuldige;
 • Er is sprake van materiële of immateriële schade;
 • De onrechtmatige daad heeft een sterk verband met de opgelopen schade;
 • Er is geval van relativiteit: de opgelopen schade wordt beschermd door een norm die is geschonden.

De rechter beslist, aan de hand van verschillende richtlijnen, of je voldoet aan desbetreffende eisen.

Welke stappen neem je voor een schadevergoeding?

Er zijn verschillende stappen die ondernomen worden, voordat je kans maakt op een schadevergoeding. Wanneer je schade hebt opgelopen, is het belangrijk dat je het bewijs van de schade verzamelt en documenteert met bijvoorbeeld een camera. Daarnaast verzamel je bewijs wat de gemaakte kosten van de schade kunnen aantonen. 

Nadat je al het bewijs verzameld hebt, kijk je of de andere persoon aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Als een andere persoon niet aansprakelijk is voor jouw schade, maak je geen kans op een schadevergoeding. 

Bij het overtreden van wetten, regels of maatschappelijke afspraken, die schade als gevolg hebben, is de overtreder aansprakelijk voor de schade. Echter, er zijn verschillende uitzonderingen waarbij een onrechtmatige daad gepleegd mag worden voor een belangrijker doel. Zo is iemand niet aansprakelijk wanneer hij iets kapot moet maken om je te redden van een brand. 

Hoe wordt uw schadevergoeding berekent?

Bij een schadeclaim wordt er onderscheidt gemaakt tussen immateriële- en materiële schade. Normaliter begint een schadetraject bij het meten dan de materiële schade waarna verder wordt gegaan met de immateriële schade. Wil jij je schadevergoeding berekenen? De volgende factoren hebben hier invloed op:

 • Hoe oud het slachtoffer is;
 • Wat de invloed van het letsel is op het dagelijks leven;
 • Wat de impact is, van het letsel, op de carrière van het slachtoffer;
 • Hoe lang het duurt om te herstellen;
 • Hoe ernstig het letsel is;
 • In welke mate het slachtoffer arbeidsongeschikt is.

Deze factoren bepalen welke schadeposten er geldig zijn bij de situatie van het slachtoffer. Deze schadeposten bepalen uiteindelijk wat het bedrag is dat toegekend wordt aan het slachtoffer. 

Naast materiële schade is er ook een kans op psychische schade die ontstaan is door het letsel. De vergoeding die je hiervoor ontvangt, wordt smartengeld genoemd. Deze schadepost is zeer moeilijk te meten omdat het subjectief is. In zulke zaken wordt er gebruik gemaakt van jurisprudentie uit voorgaande zaken. Hierbij kijkt een rechter naar zaken die overeenkomen met de betreffende zaak en daar wordt de hoeveelheid smartengeld op gebaseerd. Heb jij bijvoorbeeld last van je geheugen door de schade die een andere heeft veroorzaakt met een onrechtmatige daad? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor smartengeld.

Maak jij kans op een schadevergoeding?

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de hoogte van de schadevergoeding. Daarnaast kan het zijn dat iemand niet aansprakelijk gehouden kan worden. Wanneer iemand schuldig is, is het belangrijk dat je dit kunt bewijzen. Zorg dat je genoeg bewijs verzameld van de schade en de kosten die deze schade met zich meebrengt. Heb je dit gedaan? Dan kun je de hoogte van jouw vergoeding berekenen!