Navigatie
Populair Zorgvergelijker 2025 Zorgverzekeringen Zorgverzekeraars Aanvullende zorgverzekeringen Blog Eigen risico Zorgtoeslag
Overstappen zorgverzekering tijdens behandeling

Mag je overstappen tijdens een behandeling?

Ja, het is toegestaan om tussen half november en 1 januari van zorgverzekeraar te veranderen, ook als je op dat moment onder behandeling bent bij een arts, specialist of GGZ-behandelaar. Het is echter wel van belang dat je goed onderzoek doet en op de hoogte bent van mogelijke consequenties. Let hierbij vooral op de volgende zaken:

  • (DBC) Diagnose Behandel Combinatie: Start je met een behandeling, dan wordt er ook een DBC gestart, die maximaal 90 dagen loopt. De kosten van de zorg die binnen je behandeling vallen in deze 90 dagen, worden op deze DBC gefactureerd bij de verzekeraar waar je verzekerd bent bij de start van je behandeling. Stap je in die 90 dagen over naar een andere verzekeraar, dan nog worden de kosten voor je behandeling binnen de gestarte DBC bij je “oude” verzekeraar gedeclareerd. Je nieuwe zorgverzekeraar vergoedt de kosten pas ná die 90 dagen of wanneer je een nieuwe behandeling met een andere DBC start.
  • Contracten met zorgaanbieders: Niet alle zorgverzekeraars hebben contracten met dezelfde zorgaanbieders. Het kan dus zijn dat je bij een overstap naar een andere verzekeraar een deel van de kosten zelf moet betalen, of moet overstappen naar een nieuwe zorgaanbieder. Controleer dit altijd goed.
  • Toestemming van zorgverzekeraar: Je hebt vaak toestemming nodig van je zorgverzekeraar bij bepaalde behandelingen, dit wordt ook wel een akkoordverklaring genoemd. Wanneer je tijdens een behandeling wilt wisselen van zorgverzekeraar, neemt een nieuwe verzekeraar vaak de taak over. Je moet dan een kopie aanleveren van je akkoordverklaring bij je nieuwe zorgverzekeraar, maar in sommige gevallen heb je opnieuw toestemming nodig.

Tip! Wil jij overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar tijdens je behandeling? Ga dan je zorgverzekering vergelijken op Geld.nl! Hier vind je eenvoudig en overzichtelijk de premies en voorwaarden van verschillende zorgverzekeraars in één overzicht, zodat jij de beste zorgverzekering kiest voor jouw situatie.